Khuyến mãi

Tổng hợp

Tư vấn

Cần làm gì để xem được truyền hình khi tắt sóng annalog?
Cần làm gì để xem được truyền hình khi tắt sóng annalog?
Cần làm gì để xem được truyền hình khi tắt sóng annalog? Hiện nay, theo tiến độ số hóa truyền hình đã ngắt tín hiệu annalog ở nhiều địa phương từ 15/8.